структура

статут

скринька довіри

контакти

Вимоги до написання рецензій

 ВИМОГИ

до написання рецензій

Кожна рецензія повинна мати розширену характеристику щодо навчально-наукового змісту рукопису, викладення питань та доцільності його видання. У рецензії необхідно висвітити наступні питання:

  • відповідність даного рукопису навчальному плану, програмі, сучасному рівню розвитку науки і практиці;
  • якість рукопису з точки зору літературно-граматичної форми, доступності і методики викладення;
  • чи немає у тексті помилкових або неточних положень, формулювань, нестандартних позначень та інших недоліків, які потребують виправлень, доопрацювання;
  • що необхідно вилучити з рукопису, а що потребує доповнень, змін.

У рецензії необхідно об’єктивно відмітити позитивні сторони та недоліки роботи.

Рецензент повинен перевірити правильність наведених автором цитат, виписок, цифрових фактичних даних.

Особливу увагу рецензент повинен звернути на дохідливість матеріалу, його доступність при самостійному вивченні тієї чи іншої дисципліни.

Рецензент нарівно з автором несе відповідальність за достовірність матеріалу та можливість його публікації.

Рецензент, як і автор, повинен знати загальні принципи викладення навчально-методичної документації та специфічні особливості кожного його виду.

Висновок рецензента може мати три варіанти:

  1. Робота може бути рекомендована для використання в освітньому процесі.
  2. Робота не може бути рекомендована для застосування у практичній діяльності.
  3. Робота може бути рекомендована для впровадження в освітній процес за умови доопрацювання відповідно до зауважень та рекомендацій рецензента.

Автор, ознайомлений з рецензіями, доопрацьовує роботу відповідно до зауважень рецензента, або дає аргументовану відповідь, якщо не погоджується із зауваженнями.

Про коледж

Приймальна комісія

Вул. Незалежності, 10,
м. Тульчин Вінницької області, 23600

(04335) 2-36-05

Переглянути електронну адресу