структура

статут

скринька довіри

контакти

Освітні професійні програми

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Декоративно-прикладне мистецтво

Туристичне обслуговування

Народна Хореографія

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Приймальна комісія

Вул. Незалежності, 10,
м. Тульчин Вінницької області, 23600

(04335) 2-36-05

Переглянути електронну адресу

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

ОПП «Декоративно-прикладне мистецтво»

Кваліфікація: «Викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін), асистент художника-реставратора»

Форма здобуття освіти – денна (на базі 9 класів)

Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Форма здобуття освіти – заочна (на базі 11 класів)

Термін навчання – 2 роки 10 місяців

Українське народне і професійне декоративно-прикладне мистецтво набуло широкого визнання у нашій країні і за кордоном, є важливим складником системи художньої освіти.

Під час навчання здобувач освіти отримає знання з рисунку, живопису, пластичної анатомії, композиції, основ скульптури, реставрації та кольорознавства. Основне місце серед спеціальних дисциплін відводиться декоративно-прикладній творчості, в ході вивчення якої студенти набувають технологічних навичок різних видів аплікації, художньої обробки дерева, українського народного розпису, батику, ткацтва, кераміки тощо. Студенти знайомляться з історією образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та орнаменту, вивчають вікову психологію, педагогіку, методику викладання фахових дисциплін та керівництва художнім колективом, комп’ютерну графіку, набувають загальних та фахових практичних компетентностей.

Випускники здатні здійснювати керівництво творчою командою, розробляти й реалізовувати творчі проєкти; можуть працювати у сфері образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації на підприємствах, у закладах, установах, організаціях, пов’язаних з виконанням художніх робіт; викладацька діяльність на рівні початкової мистецької освіти; індивідуальна мистецька діяльність.

Випускники можуть займати посади: викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін); фахівець у сфері позашкільної освіти; асистент художника-реставратора; художник-виконавець; керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.); керівник аматорського колективу (за видами мистецтва).

Навчання можна продовжити за початковим (коротким циклом) або першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».