Історія коледжу

Історична довідка

Історично склалося так, що старовинний Тульчин здавна був своєрідним центром культурного життя на колишній Брацлавщині, а тепер – на Вінниччині і Поділлі. Ще в давні часи тут діяли самодіяльні хори та вертепно-драматичні колективи.

У 1919 році видатний український композитор і просвітитель Микола Леонтович створив у Тульчині хорову капелу, яка досі діє в районі і носить його ім’я.

Вагомим фактором розвитку культурного життя на Вінниччині є Тульчинський фаховий коледж культури. Готуючи спеціалістів для роботи в закладах культури сіл області, він здійснює роботу по відродженню і збереженню українських національних традицій, звичаїв, обрядів, мови, музики, пісень, – всього того, що складає духовний зміст нашого суспільства, є основою української культури і нації.

Участь Тульчинського району в оглядах-конкурсах народної художньої творчості, у фестивалях, культурно-мистецьких акціях, конкурсах, щорічних оглядах «Театральна весна» та інших масових заходах в галузі культури в межах області і всієї України у великій мірі визначається діяльністю Тульчинського фахового коледжу культури, творчим потенціалом його педагогічного колективу та студентського контингенту.

Тульчинський фаховий коледж культури – один з найстаріших базових на Україні закладів освіти. Заклад почав своє існування 1930 року як технікум масової комуністичної освіти, який мав 2 відділення: організаційно-масове (готувало клубних працівників) і бібліотечне (готувало бібліотекарів середньої кваліфікації).

У 1937 році технікум було перейменовано в бібліотечну школу, разом з якою було створено і політосвітню школу, яка готувала директорів, інструкторів районних будинків культури, завідувачів клубів, масовиків.

У роки Великої Вітчизняної війни заклад не діяв.

У травні 1944 року його роботу було відновлено. Він став називатись «Тульчинський технікум підготовки політосвітніх працівників».

У 1947 році технікум перейменовано в технікум підготовки культурно-освітніх працівників теж з двома відділеннями. Відкрито заочне відділення, де велась підготовка клубних та бібліотечних працівників.

З 1960 року запроваджено чотирирічний термін навчання. У 1961 році технікум перейменовано в культурно-освітнє училище. До сорокаріччя його заснування (директор училища В. Стрельбицький) значно зміцнилася матеріальна база училища, покращилися умови навчання, життя і побуту учительського та студентського колективів. На той час було здійснено дві прибудови навчального корпусу по вулиці Леніна, нараховувалося 18 аудиторій для індивідуального навчання, працювало центральне опалення. Для навчання студентів були в наявності музичні інструменти: рояль, 48 фортепіано, 147 баянів, 4 комплекти духових інструментів, 7 бандур, 3 комплекти народних інструментів. Книжковий фонд бібліотеки училища складав 18450 примірників книг, було обладнано автоклуб, читальну залу бібліотеки на 40 посадкових місць.

У 1980 році училище вперше відзначило дату свого народження – 50-річчя, а у 1985 році – 55-річчя. На цей рік було підготовлено 7515 спеціалістів.

У 1982 році (директор В. Циганюк) освоєно приміщення основного корпусу колишнього палацу Потоцьких (пам’ятки архітектури XVIII століття), а до 1985 року – східний корпус цього палацу, що сприяло значному розширенню навчальної бази училища. У східному корпусі розміщено студентську їдальню. На той час училище мало 28 аудиторій для групових занять, 14 – для занять з підгрупами, 37 – для індивідуальних занять, 12 службових кімнат, 2 актових зали на 520 місць, 10 лабораторій, бібліотеку з читальним залом, книжковий фонд якої нараховував біля 20000 примірників книг. Обладнано 3 аудиторії програмового навчання. 15 навчальних кабінетів було обладнано технічними засобами, встановлено 64 дистанційні пульти управління. Для проведення занять, організації відпочинку використовувалися 26 магнітофонів, 9 кінопроєкторів, 6 епідіоскопів, 13 телевізорів, 3 апарати ЛЄТІ, 11 діапроєкторів, 12 фільмоскопів, 32 електронно-обчислювальних прилади. Заклад був забезпечений 60-ма фортепіано, 180-ма баянами, 8-ма бандурами, 5-ма комплектами народних та 5-ма комплектами духових інструментів, одним комплектом – для естрадного оркестру. При училищі працювало 19 предметних і 14 гуртків художньої самодіяльності. На денному та заочному відділеннях навчалося біля 1000 студентів. Під керівництвом викладачів студентський колектив брав активну участь у проведенні традиційних народних святах, гуляннях – Новий рік, проводи зими (Масниця), свято Івана Купала, проводи на жнива та інші. Викладацьку роботу вели 132 викладачі, в тому числі 80, які в свій час навчалися в училищі, 100 із них мали вищу освіту.

З вересня 1988 року училище перейшло з трирічного на чотирирічне навчання. У цьому році відбувся Всесоюзний семінар директорів училищ, а у травні 1988 року пройшов Загальний республіканський семінар викладачів нової обрядовості.

У листопаді 1990 року культурно-освітнє училище було перейменовано в училище культури.

У день 60-річчя училища культури відкрито музей історії училища. Училище стало базою для проведення семінарів, нарад серед споріднених навчальних закладів України. У середньому навчалось понад 1200 студентів: на стаціонарі – 820, 417 – на заочному відділенні. Викладацьку роботу вели 184 викладачі, 137 із яких мали вищу освіту. Бібліотека нараховувала понад 46000 екземплярів книг.

У 1995 році училище відзначило своє 65-річчя, за цей період підготовлено 8410 кваліфікованих спеціалістів.

У липні 1997 року постановою Кабінету Міністрів України Тульчинське училище культури було реорганізовано у філію Вінницького державного училища культури і мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича, що значно ускладнило процес подальшого розвитку закладу.

У 1998 році відкрито спеціалізацію «Кінофотовідеосправа» на спеціальності «Народна художня творчість».

У 2000 році відзначалося 70-річчя закладу освіти, який на той час підготував 9976 кваліфікованих спеціалістів. У ювілейному році освітню роботу забезпечували 108 викладачів, з них 29 – вищої категорії, 40 – першої категорії, 32 – другої категорії, 8 – викладачів-методистів та шість старших викладачів.

Рішенням Вінницької обласної ради № 90 від 26 липня 2002 року створено на базі Тульчинської філії Вінницького училища культури і мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича комунальний вищий навчальний заклад «Тульчинське училище культури» шляхом відокремлення від Вінницького училища культури і мистецтв.

У 2003 році було ліцензовано та здійснено перший набір на спеціальність «Діловодство» (з 2015 року – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»).

У 2005 році, у рік 75-річчя закладу, Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України видав 19 науково-методичних посібників і програм для вищих навчальних закладів України 1-2 рівнів акредитації, розроблених викладачами училища, 30 навчальних кабінетів обладнано сучасними навчально-методичними комплексами, сучасною аудіовізуальною технікою, що підвищило ефективність освітнього процесу і якість підготовки фахівців. У 2010 році колектив училища свій 80-річний ювілей відзначив гарними показниками у навчально-виховній роботі. За цей час закладом освіти підготовлено 12836 спеціалістів, переважна більшість яких успішно працює в закладах культури області і України, реалізовуючи завдання відродження і розвитку української національної культури. На той час педагогічний колектив нараховував 111 викладачів, з них 4 заслужених працівники культури України, 5 – відмінників освіти України, 22 – викладачі-методисти, 49 – вищої категорії, 34 – викладачі першої категорії, 8 – викладачів другої категорії, 7 – старших викладачів.

Студенти училища брали участь в роботі 13 аматорських колективів, 9 з яких мали звання «народного».

Освітній процес здійснювався у 30-ти обладнаних кабінетах, більшість з яких забезпечений навчальними посібниками, розробленими і виданими викладачами училища.

У 2006 році наказом Міністерства освіти і науки України Тульчинське училище культури включено до навчально-наукового комплексу Рівненського державного гуманітарного університету, 15 січня 2009 року укладено угоду про співпрацю між Вінницьким соціально-економічним інститутом та комунальним вищим навчальним закладом «Тульчинське училище культури», 18 лютого 2010 року укладено угоду про спільну діяльність Київського національного університету культури і мистецтв та комунального вищого навчального закладу «Тульчинське училище культури». Така співпраця з вищими навчальними закладами 3-4 рівнів акредитації сприяє удосконаленню освітнього процесу, підвищенню рівня методичного забезпечення та кваліфікації викладачів, а також продовження випускниками училища навчання у вищих закладах освіти.

2006-2014 роки увійшли в історію училища як період долання складних перешкод, спричинених фінансово-економічною кризою в державі. Однак, колектив закладу продовжував працювати в напрямку розширення можливостей підготовки молодших спеціалістів за новими спеціальностями та спеціалізаціями: у 2007 році розпочато підготовку фахівців зі спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво (естрадні інструменти)» (у 2016 році об’єднано в освітньо-професійну програму ««Народне інструментальне мистецтво (духові та естрадні інструменти)», у 2008 році було ліцензовано та здійснено перший набір на спеціальність «Декоративно-прикладне мистецтво» (з 2015 року – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»), у 2010 році – ліцензовано та здійснено перший набір на спеціальність «Туристичне обслуговування» (з 2015 року – «Туризм»).

На час святкування 85-річчя Тульчинське училище культури є комунальним вищим навчальним закладом І рівня акредитації, функціонує в системі Міністерства культури і туризму України, управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, входить до складу навчально-наукового комплексу Рівненського державного гуманітарного університету, співпрацює з Київським національним університетом культури і мистецтв та Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, що надає можливість випускникам продовжити ступеневу фахову підготовку за скороченим терміном навчання.

На той час у закладі функціонувало 32 навчальних кабінети, 2 лабораторії, 20 аудиторій, 3 майстерні, 2 актових зали на 500 місць, 3 зали для хореографічних занять, 30 аудиторій для індивідуальних і 20 – для групових занять, читальний зал, їдальня, медичний пункт. Книжковий фонд бібліотеки налічував 49990 примірників, з яких навчальної літератури – 55 %, навчально-методичної – 17 %, художньої – 26 %. Передплачувалось біля 53 назв періодичних видань.

Педагогічний колектив налічував 126 штатних викладачів, в якому: 51 викладач вищої категорії; звання викладача-методиста мали 22 викладачі; старшого викладача – 7; чотири викладачі – звання «Заслужений працівник культури України»; п’ять викладачів – звання «Відмінник освіти України»; шість викладачів нагороджено відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За багаторічну плідну працю в галузі культури»; почесним знаком «Василь Сухомлинський» нагороджена викладач Нікітіна Зоя Леонідівна.

Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв надрукував 40 робіт (програм та методичних рекомендацій) викладачів Тульчинського училища культури.

Навчально-виховний процес забезпечували 11 циклових комісій.

Студенти училища брали участь в роботі 16 аматорських колективів, 10 з яких мали звання «народного».

На базі закладу проводились обласні конкурси виконавців на народних інструментах імені О. Петрова та читців «Кобзар і Україна» з метою пропагування спеціалізацій «Народне інструментальне мистецтво», «Видовищно-театралізовані заходи» та залучення на навчання талановитої молоді, в першу чергу сільської місцевості.

Рішенням 33 сесії 7 скликання Вінницької обласної ради № 678 від 15 червня 2018 року комунальний вищий навчальний заклад «Тульчинське училище культури» був перейменований у Тульчинський коледж культури.

На свій 90-річний ювілей Тульчинський коледж культури діє як комунальний заклад освіти Вінницької обласної ради, функціонує в системі Міністерства культури та інформаційної політики України, управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації.

Заклад готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за денною та заочною формами здобуття освіти для художньої, творчої, педагогічної діяльності у сфері культури, мистецтва, туризму та освіти зі спеціальностей:

  • 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (ОПП: народне пісенне мистецтво, кінофотовідеосправа, народне інструментальне мистецтво (духові та естрадні інструменти), народне інструментальне мистецтво (народні інструменти), видовищно-театралізовані заходи);
  • 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (ОПП: інформаційна, бібліотечна та архівна справа);
  • 024 «Хореографія» (ОПП: народна хореографія);
  • 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (ОПП: декоративно-прикладне мистецтво);
  • 242 «Туризм» (ОПП: туристичне обслуговування).

У закладі освіти функціонувало 36 навчальних кабінетів, 2 майстерні, фотолабораторія, у тому числі 2 комп’ютерних класи, бібліотека з читальною залою, 2 актових зали, 2 зали для хореографічних занять, аудиторії для індивідуальних і групових занять, їдальня на 80 посадкових місць і медичний пункт. У кабінетах нараховується 200 технічних засобів, з них: 46 – проекційна апаратура, 80 – комп’ютери. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях становить 60 %. Протягом 2016-2019 років велася цілеспрямована робота по зміцненню матеріально-технічної бази, реконструкції та переобладнання аудиторного фонду, поліпшення умов для проведення освітнього процесу. Був здійснений ремонт коридорів, кабінетів, викладацької та їдальні. Оновлено навчальні кабінети, майстерні меблями, закуплено технічні засоби. Поновлена значна частина комплектів сценічних костюмів. Для ОПП «Туристичне обслуговування» обладнано три навчальні кабінети та закуплено комплекти туристичного спорядження.

Освітній процес забезпечували 11 циклових комісій: народно-пісенного мистецтва; народно-інструментального мистецтва (духові та естрадні інструменти); видовищно-театралізованих заходів; народно-інструментального мистецтва (народні інструменти); соціокультурної діяльності та кінофотовідеосправи; народної хореографії; декоративно-прикладного мистецтва; інформаційної, бібліотечної та архівної справи; музично-теоретичних дисциплін, фортепіано та концертмейстерів; туристичного обслуговування; загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Кількість штатних педагогічних працівників складала 104 особи, з них: 48 викладачів вищої категорії; 45 – першої категорії; звання викладача-методиста мали 25 викладачів; старшого викладача – 3; 4 – звання «Заслужений працівник культури України», 1 – «Заслужений художник України», 3 – «Відмінник освіти України».

У 2016-2019 роках викладачі закладу взяли участь в 6 обласних, 23 Всеукраїнських та 24 Міжнародних науково-практичних конференціях, що проходили у Рівному, Вінниці, Переяслав-Хмельницькому, Умані, Бару, Одесі Києві, Дніпрі, Львові, Краматорську, Харкові, Каневі, Тульчині та Полтаві.

У коледжі – 19 творчих колективів.

У репертуарному доробку колективів багато творів української народної творчості, класичних та сучасних творів.

Вагомий внесок у розвиток інструментального мистецтва вносять народний аматорський хоровий колектив (кер. заслужений працівник культури України Л. Грушко), народний аматорський оркестр народних інструментів «Сопілка калинова» (кер. Н. Козловська), народний аматорський духовий оркестр (кер. А. Михальченко), народний аматорський естрадний оркестр (кер. Р. Козак), оркестр української музики (кер. заслужений працівник культури України Л. Трачук), народний аматорський фольклорно-інструментальний ансамбль «Кобза» (кер. В. Тихоліз). Плідно працюють народний аматорський студентський колектив «Маленький театр» (кер. Л. Прилипко), народний ансамбль народного танцю «Намисто» (кер. О. Маковій), народний аматорський ансамбль естрадного танцю «Глорія» (кер. С. Бегас), молодіжний естрадний театр «Сміхотворики» (кер. О. Дорошенко) та інші.

Майже кожен захід супроводжується фотовідеозйомкою. Студенти «Тук-студії» (кер. О. Онищенко) є постійними учасниками культурно-мистецьких заходів, які проводяться на обласному та районному рівнях.

Студенти і викладачі циклової комісії декоративно-прикладного мистецтва є постійними учасниками всеукраїнських, обласних виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, організатором яких є обласний центр народної творчості.

При навчальних кабінетах працювали гуртки «Патріот», «Мовознавець», любителів української народної пісні, майстерня креативного менеджменту. Гурток «Патріот» (кер. Л. Городинська) працював по принципу диференційованого підходу до кожного студента. Рада гуртка випустила історичні газети: до Дня партизанської слави, до річниці Визволення України від фашизму, до роковин Революції гідності, до Дня пам’яті жертв Голодомору. Студенти писали творчі роботи, провели виставку до Дня Голодомору. Випускали газету «Гранослов» члени гуртка «Мовознавець» (кер. Т. Бондар). Члени майстерні креативного менеджменту (кер. Г. Зіняк) та гуртка «Любителі української народної пісні» (кер. Л. Кузнецова) є активними учасниками всіх заходів, що проводяться в коледжі.

10 травня 2019 року у Тульчинському коледжі культури за участю циклової комісії народно-інструментального мистецтва відбувся регіональний відкритий конкурс виконавців на народних інструментах ім. О. Петрова.

25 травня 2019 року на базі коледжу відбувся Всеукраїнський молодіжний етнофестиваль «Калинові мости» (режисер М. Джига). У фестивалі взяли участь творчі колективи закладів освіти різних регіонів України.

11 березня 2020 року на базі коледжу проводилась обласна науково-практична конференція «Формування нової моделі фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення» (спікер В. Томчик).

Знання, творчі можливості студентів реалізуються у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, виставках. У 2016-2019 роках студенти закладу взяли участь у 81 такому заході. Серед них: міжнародних – 14, всеукраїнських – 26, обласних – 41. Де здобули: 3 гран-прі, 18 перших, 12 других та 7 третіх місць.

У 2020 році, році 90-річчя закладу, трудовий колектив Тульчинського коледжу культури нагороджено Грамотою Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток вітчизняної культури, значні успіхи в підготовці висококваліфікованих працівників культурно-мистецької галузі, відродження i збереження українських національних традицій.

Рішенням 44 сесії 7 скликання Вінницької обласної ради № 954 від 23 липня 2020 року Тульчинський коледж культури був перейменований у Тульчинський фаховий коледж культури.

Про коледж

Приймальна комісія

Вул. Незалежності, 10,
м. Тульчин Вінницької області, 23600

(04335) 2-36-05

Переглянути електронну адресу