структура

статут

скринька довіри

контакти

Освітні професійні програми

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Декоративно-прикладне мистецтво

Туристичне обслуговування

Народна Хореографія

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Приймальна комісія

Вул. Незалежності, 10,
м. Тульчин Вінницької області, 23600

(04335) 2-36-05

Переглянути електронну адресу

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Кваліфікація «Організатор діловодства, фахівець з бібліотечної та архівної справи»

Форма здобуття освіти – денна (на базі 9 класів)

Термін навчання – 2 роки 10 місяців

Форма здобуття освіти – заочна (на базі 11 класів)

Термін навчання – 1 рік 10 місяців

Сьогодні професія фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи значно вийшла за межі збирання книг.

Студенти відділу вивчають основи діловодства, архівознавства, соціальних комунікацій, комп’ютерних технологій, документознавства та інформаційної діяльності; книгознавство, бібліографічну та проєктну діяльність, комп’ютерну графіку, організацію кадрового діловодства, бібліотечне краєзнавство, менеджмент, маркетинг тощо.

Випускники уміють здійснювати аналітико-синтетичну обробку документної інформації; організовувати потоки і масиви документів; управляти діяльністю та обслуговуванням у документально-інформаційних структурах; володіють технологіями надання інформаційних, бібліотечних, архівних послуг відповідно до потреб і запитів споживачів (користувачів); застосовують інформаційні та комп’ютерні технології у процесі створення, обробки, систематизації, зберігання інформації та документів; уміють обирати засоби та інструменти для інформаційного, бібліотечного, архівного обслуговування різних категорій населення.

Випускники можуть працювати у службах діловодства, інформаційних центрах, бібліотеках, музеях, архівах, центрах надання культурних, адміністративних послуг населенню громади на посадах: секретар адміністративних органів, організатор діловодства (державні установи), референт, фахівець з бібліотечної справи, архіваріус.

Навчання можна продовжити за початковим (коротким циклом) або першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».